گروه تولیدی به پالا

تولید و عرضه ی فیلترهای خاص خودرویی و صنعتی

فیلتر روغن موتور EC5

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

OC101T1

محصول جدید ایران خودرو
K132

فیلتر روغن موتور EP6

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

OC101T1

Peugeot 2008 / 508
Citroen C5

فیلتر روغن موتور TU5

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

OC101T1

206-207-407-405SLX
Pars Lx-Dong Feng


فیلتر روغن موتور EF7

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

OC101T1

DENA
DENA PLUS
SAMAND SOREN