گروه تولیدی به پالا

تولید و عرضه ی فیلترهای خاص خودرویی و صنعتی

درباره ی ما


  • گروه تولیدی صنعتی به پالا در سال 1396 بر اساس تفکر مدیران ارشد سازمان در خصوص تولید محصـــولات با کیفیت خودرویی تاســیس گردید. با توجه به تجربه ســال های متمادی موسس گروه تولیدی در صنعت فیلتر و کمبودی که در عرضـــه محصـــولات فیلتری با کیفیت داخلی و وارداتی مشـــاهده گردید، ماموریت این گـــروه رفع نیاز به واردات و تولید با کیفیت فیلتر های خــاص خودرویی در گروه سبک و سنگین و همینطور فیلترهـــای صــنعتی تعیین گردیـد.